[Dys]functioning EU ETS

31 Jan 2019

Read on Twitter:Inleiding

THREAD ETS: samenvatting @Apache_be + EU ETS discussion

“Tussen 2014 en 2018 is in totaal +- 197 miljoen euro uit het Klimaatfonds betaald aan bedrijven […]. Rekenen we 2019 mee zal er […] 230 miljoen euro […] zijn uitgedeeld.

pm voor volledig artikel. Beter: abonneer! https://t.co/NJWFHAQdAh

“Het klimaatbeleid bezorgt volgens beleidsmakers de EU-lidstaten dus een ‘concurrentieel nadeel’ ten opzichte van niet-EU-landen en ze vrezen dat bedrijven daarom naar andere oorden zouden weglekken. Carbon leakage heet dat […]. Maar over welk […] nadeel hebben we het?”

“De EU en Vlaanderen gaan er daarom vanuit dat elektriciteitsleveranciers die CO2-kost doorrekenen aan hun klanten, en dat energie-intensieve bedrijven dat nogal fel voelen in hun portemonnee. […] daarvoor moeten deze bedrijven gecompenseerd worden”

“Ironisch genoeg wordt dat Klimaatfonds gefinancierd met de inkomsten uit datzelfde ETS. […] België krijgt ongeveer 2,5% van de totale Europese veilingopbrengsten. Dat Belgische deel wordt vervolgens verdeeld […]. Zo’n 53% gaat naar Vlaanderen.”

https://t.co/fEVAgRvOKD

2017: “Toen bedroegen de Belgische veilingopbrengsten 143,5 miljoen euro. Daarvan ging 46,75 miljoen, of 33%, naar de compensaties voor energie-intensieve industrie. […] wordt verdeeld via het […] Hermesfonds, dat onder de bevoegdheid van minister @philippemuyters (N-VA) valt

“Is 33% voor subsidies aan energie-intensieve bedrijven niet heel veel? De EU wil namelijk dat lidstaten vanaf 2020 ernaar streven om niet meer dan 25% van de veilinginkomsten voor dit soort compensaties te gebruiken.”

Volgens @klimaat_be : “hoge percentage te verklaren door de historisch gezien “beperkte CO2-uitstoot” van de […] elektriciteitssector. […] België relatief klein aandeel […]. Wel: ‘belangrijke energie-intensieve industriële cluster, met een relatief hoog verbruik’.”

Hoe wordt het EU ETS compensatiebedrag bepaald?

Belgische context

“rekenmethode gebruikt, opgesteld door de @EU_Commission. Belangrijk is dat de compensaties sowieso afgebouwd worden. Werd er tussen 2013-2015 nog 85% van de emissiekosten gecompenseerd, zal dat voor 2019-2020 zakken tot 75%.

“elektriciteitsverbruik wordt verrekend volgens de jaarlijkse CO2-prijs en een geschatte CO2-uitstoot per megawattuur elektriciteit. Hoe hoger de CO2-prijs en het energieverbruik, hoe hoger de compensatie.”

“De @EU_Commission stelt die CO2-uitstoot per MWh vast voor verschillende geografische regio’s. Voor België, dat tot dezelfde energieregio behoort als Duitsland en Nederland, bedraagt die 0,76 ton per MWh.”

Argument Jan Pauwels / @JokeSchauvliege : “Op die manier is het Vlaamse kader gelijk aan dat van Nederland en Duitsland, wat belangrijk is voor onze onderlinge concurrentiepositie”

“@BeterLeefmilieu / @MathiasB9 kaart al jaren aan dat die geschatte CO2-uitstoot per MWh voor België veel te hoog ligt. “[…] uitstoot drie tot vier keer lager […]. jaarlijkse steun ook drie tot vier keer lager zou moeten liggen, […] 10 tot 15 miljoen euro […] volstaan.”

Argument Thomas Pollet / @philippemuyters : gaat om “Europese regelgeving waar Vlaanderen zich moet aan aanpassen. “Daar zit geen vrijheid […]. Momenteel bekijkt de @EU_Commission of er een aanpassing komt voor de periode 2021-2030. Als dat gebeurt zal Vlaanderen […] volgen.”

“Bovenop alle voordelen, krijgen energie-intensieve bedrijven ook nog een aantal ‘uitstootrechten’ ‘gratis. Dit draagt niet bij tot energie-besparing”, vindt @JohanDanen, die ook wijst op een noodzakelijke herziening van het Europese systeem van emissiehandel.”

Wat extra achtergrondinformatie met documentatie EU ETS systeem & Carbon Leakage wetgeving, gebaseerd op samenvatting voor evt academische position-paper die ik schreef in Oktober 2017:

https://t.co/DuQPbNXc5z

Rekenmethode Europese Commissie

[A] Berekening hypothetische (!) ‘Carbon Leakage’ = “risico” verplaatsen van industrie:

-> Quantitatief: kostenstijging (carbon cost, kost) & export/import (handelsintensiteit, HI)

-> Kwalitatief: bij ‘missing data’, “sector-moeilijkheden” en geprojecteerde marktmechanismen

[B, p 15, 2a] Impactstudie @EU_Commission ETS Carbon Leakage List https://t.co/J8NaB0oNBL -> hoe wordt kost bepaald?

[C, p 17, 2a] Impactstudie @EU_Commission ETS Carbon Leakage List https://t.co/J8NaB0oNBL -> hoe wordt handelsintensiteit (HI) bepaald?

= belang van import en export in relatie tot binnelandse markt = (import + export) / (turnover + import) met turnover : binnenlandse productie https://t.co/vUVGtoZUkK

[D, p 17, 2b] Wetgeving 2017 –> wanneer inclusie van sector op lijst? (dus: gratis emissierechten). Als:

! : “subject to evolution of international negotiations”

A: kost > 5% toegevoegde waarde + HI > 10% B: kost > 30% toegevoegde waarde C: HI > 30% kwalitatief: # vage regels https://t.co/RQNZWmo3WO

Opmerkingen en vragen

[1] Als de EU al gratis emissierechten toekent op EU-niveau (waardoor sommige bedrijven zelfs winst hebben gemaakt, zie https://t.co/rB4BJH3GA2 ) -> terugstorten van het klimaatfonds zorgt voor nog een extra winst?

[2] ETS Systeem is - zoals alle marktsystemen - niet ideaal. Waarom niet normeringen (fysieke technologie-gebaseerde normen, zonder monetaire marktwerking), ook internationaal afgedwongen? Zie ook Nature-paper Grischa Perino https://t.co/jL9O0fWn0L + @Climat2020

[3] Carbon leakage list lijkt zeer arbitrair opgesteld, en annuleert het beoogde doel. Als de regio’s (waaronder Vlaanderen) dit dan ook nog eens tegenwerken door extra steun te geven, wordt het hele opzet geannuleerd.

[3] Veel komt terug op transparantie en inspraak bij EU-wetgeving. ‘Better regulation’ initiatief is in de goede richting, maar wordt nog te weinig opgepikt door NGO’s en Academische wereld:

*2013: 405 inputs: 92 % industrie, 3 academisch *2014: 427 inputs. 89 % industrie, 3 ac. https://t.co/2YDHD3qlTG

@groen @BartStaes @WouterVanBesien @kristofcalvo @MeyremAlmaci/@PvdA @peter_mertens /@de_NVA @Bart_DeWever @WilfriedVdaele/@sp_a @johncrombez/@openvld @Barttommelein @wfschiltz @debackerphil/@cdenv @JokeSchauvliege @RobrechtB/@MR_officiel @McMarghem @bertbultinck

@DenktankMinerva @OlivierPintelon @SachaDierckx @TomJSCox1 @ZakiaKhattabi @GeertNoels @BenjaminClarys1 @DaveSinardet

Zie ook initiatief van Duitsland om emissierechten te annuleren https://t.co/iZdB1GegL2 en https://t.co/SqaY46jrqR