Recent rapport Federaal Planbureau bewijst nood aan een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid

25 Sep 2019

Read on Twitter:Recent rapport planbureau @FPB_BE @BFP_BE @josefine_v @TimGoedeme [https://t.co/84rWkZmCdU] bewijst nood aan een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid

Inleiding

💡Interessante literatuurlijst💡 https://t.co/TlNqEgPmCo

Prijselasticiteitsliteratuur (impact inkomen op uitstoot) lijkt te suggereren dat:

Methode en data

Directe (verwarming/transport) en indirecte (consumptiegoederen) zijn in rekening gebracht https://t.co/q00HkmPsXf

Directe uitstoot

Indirecte uitstoot

Territoriaal input-output model met milieu-extenties gekoppeld aan enquête huishoudens, inclusie van uitstoot in het buitenland

Geen multi-regionaal model door te laag sectorieel detail (162 sectoren in #exiobase)

[zie ook https://t.co/pA5GYNCZHh]

Veronderstellingen

Bedrijfswagens

Resultaten

Totaal % emissies per consumptiecategorie

= 62.8 % totale huishoudelijke emissies https://t.co/gC732fznZX

Conclusies

Conclusie 1 : huisehoudelijke uitstoot stijgt aanzienlijk met inkomen

Conclusie 2 : uitstoot stijgt niet-lineair met huishoudgrootte

Door schaaleffecten. Twee- en driepersoonshuishoudens hebben een lager dan gemiddelde uitstoot dan het gemiddelde uitstootniveau

https://t.co/NLDWeS5QD1

Conclusie 3 : huishoudelijke uitstoot is licht hoger in Wallonië in vergelijking met Vlaanderen. Uitstoot Brusselse huishoudens aanzienlijk lager.

Regionale variaties waarschijnlijk door variaties in bevolkingsdichtheid, huizenbestand, verwarmingstype en beleid. https://t.co/k7qHn4WQqp

Conclusie 4 : vrijstaande woningen stoten 26 % meer uit dan gemiddeld

Een appartement stoot iets meer uit dan de helft van een vrijstaande woning. https://t.co/ISD4bLEldl